Política de devolucions i reemborsament

Dins dels 14 dies des que s'ha realitzat el pagament parcial o total del curs, es podrà demanar la devolució dels diners sense necessitat de donar cap explicació.

Un cop fet el pagament de la reserva parcial o total del curs, pràctica o activitat nàutica, i passats els 14 dies, l'alumne té un termini de dos anys per completar el servei contractat.

Aquesta devolució tindrà validesa sempre que faltin més de 8 dies per al començament del curs.

Dret de desistiment

Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies del dia en què es va efectuar la compra.

Per exercir el dret de desistiment, ens haureu de notificar la vostra decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva del dret de desistiment sigui enviada abans que venci el termini de desistiment.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, us retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part seva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

L'article 103 del TRLDCU estableix les condicions al dret de desistiment del consumidor.

Descompte a tots els cursos
20% OFF
Places Limitades
0
dies
0
hores
0
minuts
0
segons
caCA