Ancladèmia

Club de Navegació

Ets un apassionat de la navegació?

Navegar a l'abast de tothom. Nosaltres posem el vaixell i tu les guanyes. 

Un club creat per a persones que vulguin navegar tot l'any, millorar-ne les habilitats tècniques o simplement gaudir del mar.

Definició dels rumbs

Rumb veritable, magnètic i d'agulla: Definicions

Els rumbs es defineixen a funció del meridià que es prengui com a origen (veritable, magnètic o d'agulla) i la línia proa-popa del vaixell.

 • Rumb VERITABLE (Rv): el angle format pel meridià veritable del lloc i línia proapopa.
 • Rumb MAGNÈTIC (Rm): el angle format pel meridià magnètic del lloc i línia proapopa.
 • Rumb d'AGULLA (Ra): el angle format pel meridià d'agulla (determinat per l'orientació de l'agulla i que difereix del magnètic per raó dels materials magnètics del vaixell) i línia proa popa.

Relació entre ells

Si observem la figura 9.11, podem deduir que: Rv = Ra + Δ + dm, i atès que la Ct = dm + Δ.

 • Rv = Ra + Ct
 • Ra = Rv – Ct

De la mateixa figura és fàcil deduir també que:

 • Rm = Ra + Δ Rm = Rv – dm

T'interessa: Agulla nàutica

Formes de mesurar rumb quadrantal i circular

 • Circularsa partir de 0o a 360o i en sentit horari. El seu valor sempre és positiu.
 • Quadrantals (o per quadrants)dividint a la circumferència a quatre quadrants.

Per evitar confusions els rumbs s'han de dir o enunciar per xifres.

De valor quadrantal a circular

De graus a quadrantals quadrants” graus circulars:

 • Entre 000-090 – pertanyen al 1r quadrant (NE) i corresponen al mateix nombre de graus
 • Entre 090-180 – pertanyen al 2n quadrant (SE) – Es resten de 180o
 • Entre 180-270 – pertanyen al 3r quadrant (SW) – Es els resta 180o
 • Entre 270-360 – pertanyen al 4t quadrant (NW) – Es resten de 360o

Exemples:

 • N45oE = 045o (Primer quadrant).
 • S10oE = 180o – 45o = 135è (Segon quadrant).
 • S10oW = 180o + 45o = 225o (Tercer quadrant)
 • N45oW = 360o – 45o = 315o (Quart quadrant).

Post Relacionats

Descompte a tots els cursos
20% OFF
Places Limitades
0
dies
0
hores
0
minuts
0
segons
caCA